Tag Archives: Widget

 

Autocomplete med Ajax på adresse med jQuery og OIO

Indtastning af adresseoplysninger er notorisk noget bøvlet: Der er flere indbyrdes forbundne felter og erfaringsvis opstår der meget hurtigt mangel på sammenhæng – hvilket fører til manuelle processer for opfølgning og fejlretning, for ikke at glemme muligheden for tabte forsendelser.

Heldigvis har den offentlige digitalisering i danmark resulteret i gratis & ubetinget adgang til services, der kan sammensættes til en gevaldig hjælp i forhold til at ramme rigtigt: Med et par kombinationer af jQuery, Ajax, JSONP og autocomplete er det muligt ud fra et delvist vejnavn at få postnummer og bynavn givet, med samt en liste over gyldige vejnumre.

Herunder et eksempel på et sæt adressefelter der hjælper hvor hjælpes kan. Prøv eventuelt først at taste vejnavn og lade autocomplete klare “resten” – og derefter i postnummerfeltet at skrive et nyt/andet postnummer og derefter konstatér, at autocomplete i vejnavne-feltet nu kun giver navne i det pågældende postnummer.

Givet, at de rette inkludes er gjort, kan den fulde funktionalitet af ovenstående implementeres med et kald ala

$().ready(function() {
 $("#streetname").autocompleteAddress();
});

Ovenstående under forudsætning af at der er defineret input felter i HTML’en som herunder.

<div class="ui-widget"> 
	<label for="streetname">Vejnavn: </label> 
	<input type="text" name="streetname" id="streetname"/>
	<label for="streetnumber">Nr.: </label> 
	<input type="text" name="streetnumber" id="streetnumber" size="4" />
</div>
<div class="ui-widget"> 
	<label for="zipcode">Postnummer: </label> 
	<input type="text" name="zipcode" id="zipcode" size="4" />
	<input type="text" name="city" id="city" size="45" disabled="disabled" />
</div>

Såfremt det ønskes at benytte andre feltnavne/id’er en de her angivne, kan de angives eksplicit:

 $("#streetname").autocompleteAddress({
  streetNumber: "#streetnumber",
  zipCode : "#zipcode",
  city: "#city"
});

Såfremt en eller flere af adresse-felterne ikke kan findes (eller angives med null i argumentet) udelades autocomplete-funktionaliteten for dét. Særligt er tilfældet, hvor det eksempelvis kun ønskes at benytte plugin’et til at lave autocomplete på postnummer/bynavn: Her skal blot sørges for, at instantiere fra et vilkårligt element der IKKE er et input felt (eksempelvis “body”).

Værd at bemærke er også følgende options:

matchAnywhere Default: false
Afgør hvorvidt det indtastede kan matche et vilkårligt sted i vejnavnet (true), eller kun i begyndelsen (false).

maxSuggestions Default: 12
Angiver hvor mange valgmuligheder der maksimalt vises.

De nødvendige inkludes er “de gængse” for brug af jQuery og tilhørende UI, med tilføjelse af en lille smule bogholderi (style) og den til formålet udviklede widget: autocompleteAddress.js.

<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.8.13/themes/base/jquery-ui.css"> 
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.8.13/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="http://www.hinnerup.net/2011/06/oiorest/jquery.ui.plugin_autocompleteAddress.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="jquery.ui.plugin_autocompleteAddress.css"> 

Bag kulisserne er der tale om, at jQuery UI’s autocomplete er kædet til JSONP opslag mod “.json”-udgaverne af OIO’s REST-baserede webservices, jævnfør deres dokumentation for henholdsvis Vejnavne, Adresser og Postnummer.

Værd at bemærke er, at OIO’s implementation af vejnavne-servicen returnerer resultater på matches hvorsomhelst i navnet – og i autocomplete sammenhæng er det mest intuitive for de fleste formentlig at det er starten af vejnavnet man søger på. Såfremt matchAnywhere er false, ganges maxSuggestions med to ved opslag til Geoservicen, for at tilstræbe at “have nok”, når overflødige resultater frasorteres (idet Geoservicen kun understøtter søgninger af typen “matchAnywhere”). Det har den uheldige effekt, at idet 2 og 3 bogstavskombinationer forekommer i rigtig mange vejnavne, vil de første (mange) resultater fra OIO ofte IKKE være med matches i begyndelsen – hvorfor autocomplete ikke altid udnyttes af plugin’et. Bemærk, at denne uhensigtsmæssighed vil kunne omgås ved blot at fjerne maxantal begrænsningen på kaldet mod OIO – med performance fald som den eneste pris.

Situationen kan eksemplificeres ved i ovenstående at lave søgning efter eksempelvis “Bygm” og “By” henholdsvis med og uden at have angivet postnummeret “2400”.

Rent praktisk håndteres sagen i koden med kald af .filter og derefter .slice som illustreret herunder.

var serviceUri = "http://geo.oiorest.dk/vejnavne.json";
var serviceArguments = {
	/* Note; Custom filtering on success may reduce this */
	maxantal: matchAnywhere ? maxSuggestions : eStreetName.val().length < 4 ? 20*maxSuggestions : 2*maxSuggestions ,
	vejnavn: request.term
};

if(eZipCode.length) {
	var zipCode = eZipCode.val();
	if(zipCode.length == 4) {
		serviceArguments.postnr = zipCode;
	}
}

$.ajax({
	url: serviceUri,
	dataType: "jsonp",
	data: serviceArguments,
	success: function( data ) {
		if(!matchAnywhere) {
			//Remove matches that are not in the beginning of navn
			data = data.filter(function (vej) {
				var pattern = new RegExp("^" + eStreetName.val(), "i");
				return pattern.test(vej.navn);
			});
		}
		
		//Reduce to max number of suggestions for display
		data = data.slice(0, maxSuggestions); 

		//Map OIO object to label/value for jQuery autocomplete
		data = $.map(data, function( vej ) {
			return {
				label: vej.navn + " (" + vej.postnummer.nr + ")",
				value: vej.navn
			}
		})
		
		response(data);
	}
});

For optimering af brugeroplevelsen benyttes kun et enkelt opslag i forhold til autocomplete af vejnummeret – resultatet caches lokalt. Dette muliggør både en mere logisk sortering end den alfanumeriske (1, 10, 11, 2a, 20 …) som OIO leverer data i. Desuden omgås derved det “problem” der ligger i at adressse-servicen hos OIO matcher eksakt på husnummer-angivelse, og dermed ikke i udgangspunktet er synderligt velegnet til den nærværende autocomplete-anvendelse.

Dette plugin er tilføjet jQuery repository med navnet autocompleteAddress.

Øverst på listen over kommende features står:

 • Version 1.5 (?)
  • Forslag modtages gerne!
 • Version 1.4 (2011-08-22)
  • Sortering på vejnavn/postnummer tilføjet
 • Version 1.3 (2011-07-27)
  • Optimeret mapning og filtrering af vejnavne & numre
  • Optimeret parsning og sortering af vejnumre
  • Optimeret logik omkring maxantal (tilføjet missFactor)
  • Tilføjet “caller id” til alle requests mod Geoservien
 • Version 1.2 (2011-07-04)
  • Logisk sortering af husnumre (tak til Michael Schøler)
  • Mere intelligent håndtering af opslag til OIO vedrørende maxantal ved matchAnywhere = false
  • Stylesheet opsætning udtrukket til separat fil
 • Version 1.1 (2011-06-28)
  • Valgfri anvendelse af de 4 adressefelter
  • Valgfri angivelse af metode for selektion af vejnavne (start|alle)
  • Valgfri angivelse af maks antal indgange i dropdown
 • Version 1.0 (2011-06-23)
  • Første version

Yderligere forslag og kommentarer er meget velkomne.