Kategoriarkiv: iPhone

Video afspilning på iPhone

Hvis man som udvikler gerne vil afspille film i en af sine iPhone apps, har Apple stillet MPMoviePlayerController klassen i MediaPlayer frameworket til rådighed.

MPMoviePlayerControlleren gør at vi som udviklere kan abstrahere fra hvilket format filmen ligger i, om den ligger lokalt på iPhonen eller skal tilgås gennem en URL og om filmen skal streames eller hentes helt før afspilning starter.

Trinene for at afspille film fra vores iPhone app er derfor ganske simple.

  1. Tilføj frameworket MediaPlayer til Xcode projectet.
  2. Alloker plads til MPMoviePlayerControlleren og initialiser denne med en URL eller en sti til en film.
  3. Fortæl afspilleren at den skal starte afspilningen.

Et kode eksempel kan ses her

MoviePlayerInit

Og voila! App’en kan nu åbne iPhonens medieafspiller og via denne afspille film.

Det var jo dejligt nemt så vi kan hurtigt gå videre til at kigge på nogle af de lidt mere avancerede ting, der stilles til rådighed med MPMoviePlayerController.

Det første vi vil kigge på er at tilpasse afspilleren til vores behov. Som udgangspunkt bruger afspilleren iPhonens standardinstillinger, så det er op til brugeren om filmen skal afspilles i fullscreen tilstand, om han vil have mulighed for at spole i filmen og ændre på volumen.

Hvis vi selv vil kunne styre dette, for eksempel bestemme at filmen skal afspilles i fullscreen og uden mulighed for at spole, kan dette også klares med et par linjers kode.

MoviePlayerSettings

Og nu til noget mere avanceret. Afspilleren har mulighed for at underrette os når den skifter tilstand, som for eksempel når den har loadet filmen, afspilning er færdig eller skærmen liver resized. Herunder ses et eksempel på brugen af disse notifications hvor vi deallokerer afspilleren når den er færdig.

Først skal vi fortælle iPhonens notification center at vi gerne vil observere meddelelser af typen MPMoviePlayerPlaybackDidFinishNotification og når der kommer en af disse skal funktionen moviePlaybackFinished kaldes.

MoviePlayerAddObserver

Dernæst skal vi have skrevet funktionen moviePlaybackFinished som bare skal deallokerer afspilleren.

MoviePlayerFinishedSelector

Og til sidst skal vi for en god ordens skyld huske at fjerne observeren når applikationen er færdig.

MoviePlayerRemoveObserver

Observers kan også bruges til at initialisere overlays, GUI elementer
der ligger hen over filmen, når filmen er færdig med at loade eller
meget andet. Herunder ses et eksempel på en film med undertekster.

YouCanDoIt

Introduktion til iPhone udvikling

IPhonen er et spændende stykke legetøj, komplet med en mini version af Mac OS, internet adgang, multitouch input, understøttelse af basale openGL kald og et accelerometer. Denne forholdsvis nye gadget skal der naturligvis leges med. Vi vil gerne her vise hvordan man selv får hul igennem til en “hello world” applikation på iPhone.

Opsætning af miljø

For at kunne udvikle iPhone applikationer fra en PC kræves det at man først får sat et ordentligt udviklingsmiljø op. Til dette har Apple stillet iPhone Simulator til rådighed. Simulatoren giver udviklere en virtuel iPhone til rådighed under OS X, så de derfor ikke behøver uploade deres applikation til iPhonen før hver kodetilpasning og test.

Opsætningen af miljøet er som følger:

  1. Find en Mac med OS X 10.5.5 eller nyere (kan fx. installeres som en VM under windows). Dette er i skrivende stund kravet for at kunne kører den nyeste iPhone SDK
  2. Først installeres Xcode Tools. Dette er udviklingsmiljøet (svarerende til Microsoft Visual Studio til Windows). Xcode kan findes på Install DVD’en, der følger med OS X.
  3. Bliv registreret som iPhone developer under iPhone Dev Center og download iPhone SDK.
  4. Installer iPhone SDK (men først efter Xcode installationen).
  5. Tillykke. Du har nu en virtuel iPhone på din computer. Kør programmet iPhone simulator og en iPhone vil dukke op på din skærm. Leg lidt med den inden vi går videre 🙂

Første program

Så går det løs, “Hello World” applikationen skal implementeres. Applikationen vil blot indeholde en label med tekst og en knap til at ændre denne tekst.

Først startes et nyt projekt. Dette gøres under File → New Project. Her vælges iPhone OS → Application → View-Based Application, da vi kun har brug for ét view og ingen af de ekstra features de andre muligheder giver os. Kald projektet “Hello World” og tryk OK.

Xcode laver nu selv et grundprojekt med et view tilknyttet, som nu skal udvides med den ønskede funktionalitet.

Når Xcode har generet projektet kommer “Project” vinduet frem (skulle det blive skjult igen kan der altid trykkes cmd + 0 for at få det vist på ny). Herfra vil vi som det først ændre lidt på vores applikationsbrugerflade. I “Project” vinduet gå da ind under HelloWorld → Resources og dobbeltklik HelloWorldViewController.xib. Dette starter Interface Builder Applikationen. Denne viser i vinduet View et billede af applikationsbrugerfladen, der pt blot er en uinteressant grå baggrund.

Hvis vinduet “Library” ikke allerede er åbent kan dette gøres fra Tools → Library. I “Library” ses en masse brugergrænseflade elementer, som kan trækkes over på i Interface builderen. I denne gennemgang skal vi som nævnt bruge en label og en knap, så træk disse to over i viewet.

Interface Builder

Dobbeltklik på lablens tekst og ret denne til &qout;Hello World!&qout;

Hvis vi bare ville have vores applikation til at vise en label med “Hello World”, så kunne vi være færdig nu. For at få noget kode ind, udvider vi den til ved klik på knappen at skrive “Hello Universe!”.

I HelloWorldViewController.h, fundet under “Classes” i projektmappen, udvides interface med følgende:

HelloWorldViewController.h

HelloWorldViewController.h er header filen for vores ViewController. Den første linje vi tilføjer definerer en variabel, lblHello, af typen UILabel og som er et outlet til en IO enhed. Den anden linje vi tilføjer definerer metoden, updateLabel, der skal kaldes når vores knap trykkes ned.

Nu skal vi så have forbundet vores erklærede variabel og metode med elementerne i vores interface. Derfor åbner vi igen Interface Builderen, så dobbeltklik på HelloWorldViewController.xib.

Klik på lablen og åben “Connections Inspectoren”, fra “Tools” menuen. Ud for “New Reference Outlet” ses en cirkel. Klik på denne cirkel, hold nede og træk den blå streg, der kommer frem, over til “File’s Owner” ikonet som illustreret her:

UI Element dragged to variabel

I den fremkommende menu, knyt da lablen til lblHello variablen.

På samme måde knytter vi knappen til projektet. Klik på knappen og gå ind i “Connections Inspector”. Da vi vil have noget til at ske når knappen trykkes ned, klikke vi på cirklen ud for “Touch Up Inside” eventet og trækker pilen over på “File’s Owner”, hvor vi knytter den til updateLabel metoden.

Nu skal koden skrives, som ændre lablen når knappen trykkes ned. Åben HelloWorldViewController.m fundet under “Classes” mappen. Der vil muligvis være en masse udkommenterede metoder heri, indsat af Xcode da filen blev genereret. Disse er bare metoder nedarvet fra UIViewControlleren og kan overskrives hvis man har behov for det. Vi er godt tilfredse med dem som de er, så vi ignorerer dem og udvider filen med følgende kode:

HelloWorldViewController.m

Dermed tildeles strengen “Hello Universe” til teksten i vores label.

Applikationen kan nu kompileres og køres i iPhone simulatoren.

Vælg “Simulator” som ønsket kompileringsresultat (target) og tryk “Build and Go” ikonet i toppen af “Project” vinduet for at starte applikationen.

Simulator target

IPhone simulatoren startes automatisk op af Xcode og viser det forventede resultat:

Hello World

Resourcer

iPhone Dev Center – Apple’s iPhone developer center.

iCodeBlog – Blog omkring iPhone development med gode introduktions toturials.