Video afspilning på iPhone

Hvis man som udvikler gerne vil afspille film i en af sine iPhone apps, har Apple stillet MPMoviePlayerController klassen i MediaPlayer frameworket til rådighed.

MPMoviePlayerControlleren gør at vi som udviklere kan abstrahere fra hvilket format filmen ligger i, om den ligger lokalt på iPhonen eller skal tilgås gennem en URL og om filmen skal streames eller hentes helt før afspilning starter.

Trinene for at afspille film fra vores iPhone app er derfor ganske simple.

  1. Tilføj frameworket MediaPlayer til Xcode projectet.
  2. Alloker plads til MPMoviePlayerControlleren og initialiser denne med en URL eller en sti til en film.
  3. Fortæl afspilleren at den skal starte afspilningen.

Et kode eksempel kan ses her

MoviePlayerInit

Og voila! App’en kan nu åbne iPhonens medieafspiller og via denne afspille film.

Det var jo dejligt nemt så vi kan hurtigt gå videre til at kigge på nogle af de lidt mere avancerede ting, der stilles til rådighed med MPMoviePlayerController.

Det første vi vil kigge på er at tilpasse afspilleren til vores behov. Som udgangspunkt bruger afspilleren iPhonens standardinstillinger, så det er op til brugeren om filmen skal afspilles i fullscreen tilstand, om han vil have mulighed for at spole i filmen og ændre på volumen.

Hvis vi selv vil kunne styre dette, for eksempel bestemme at filmen skal afspilles i fullscreen og uden mulighed for at spole, kan dette også klares med et par linjers kode.

MoviePlayerSettings

Og nu til noget mere avanceret. Afspilleren har mulighed for at underrette os når den skifter tilstand, som for eksempel når den har loadet filmen, afspilning er færdig eller skærmen liver resized. Herunder ses et eksempel på brugen af disse notifications hvor vi deallokerer afspilleren når den er færdig.

Først skal vi fortælle iPhonens notification center at vi gerne vil observere meddelelser af typen MPMoviePlayerPlaybackDidFinishNotification og når der kommer en af disse skal funktionen moviePlaybackFinished kaldes.

MoviePlayerAddObserver

Dernæst skal vi have skrevet funktionen moviePlaybackFinished som bare skal deallokerer afspilleren.

MoviePlayerFinishedSelector

Og til sidst skal vi for en god ordens skyld huske at fjerne observeren når applikationen er færdig.

MoviePlayerRemoveObserver

Observers kan også bruges til at initialisere overlays, GUI elementer
der ligger hen over filmen, når filmen er færdig med at loade eller
meget andet. Herunder ses et eksempel på en film med undertekster.

YouCanDoIt