Velkommen til datamatiker praktikanterne

Vi har d. 8. august budt velkommen til tre datamatikerstuderende fra Erhvervsakademi Aarhus. De vil beskæftige sig med følgende områder hos os:

  • Udvikling af Determino (Hinnerup Net A/S’s måske kommende faktureringssystem)
  • MSSQL samt .NET C# udvikling
  • SCRUM / Agile udviklingsmetoder
  • Fredagsoplæg

Formålet med praktikopholdet, er at få omsat noget af den teoretiske viden de har med sig til praktisk erfaring, samtidigt med at gruppen får en fornemmelse for almindelige arbejdsgange i en IT/udviklings-virksomhed, og får snuset lidt til områder der ikke nødvendigvis har været en del af det de tre har mødt i undervisningen.

Medlemmerne af praktikantgruppen er:

  • Nawed Nabi Zada
  • Jacob Sørensen
  • Jannik Schøler

Efter deres 9 ugers praktikforløb, vil gruppen fortsætte et 10 ugers hovedopgave forløb hos os.

Velkommen til!