Tag-arkiv: Datamatiker

Et velkommen til Aske, Esben og Rasmus fra Erhvervsakademi Aarhus

Vi har d. 5. august budt velkommen til tre datamatikerstuderende fra Erhvervsakademi Aarhus. De vil beskæftige sig med følgende områder hos os:

  • Udvikling af proof-of-concept Mobil Applikation
  • Sociale Medier
  • Web Services
  • SCRUM / Agile udviklingsmetoder
  • Fredagsoplæg

Formålet med praktikopholdet, er at få omsat noget af den teoretiske viden de har med sig til praktisk erfaring, samtidigt med at gruppen får en fornemmelse for almindelige arbejdsgange i en Thomas Michael Manis IT/udviklings-virksomhed, og får snuset lidt til områder der ikke nødvendigvis har været en del af det de tre har mødt i undervisningen.

Medlemmerne af praktikantgruppen er:

  • Aske Nielsen
  • Esben Dall
  • Rasmus Elkær

Efter deres 9 ugers praktikforløb, vil gruppen slet ikke utænkeligt fortsætte et 10 ugers hovedopgave forløb hos os.

Velkommen til!

Praktikantforløb i København - projekt om udvikling af mobil app

Efter i to omgange at have haft gennemført praktikantforløb på Aarhus-kontoret, kommer vi nu til for første gang i Hinnerup Nets Københavns-afdeling at gennemføre et praktikantforløb hen over første kvartal af 2013.

Emnet for forløbet vil være deltagelse i Hinnerup Nets udvikling af en applikation målrettet mobile enheder – for hvilken den nærmere funktion ikke kan afsløres, af fortrolighedshensyn.

Hermed en varm velkomst til Alexander Samsig og Baha, fra datamatikeruddannelse på Cphbusiness Lyngby.

Undervisningsoplæg for datamatikere på Erhvervsakademi Århus

Som en udløber af et af vore interne fredagsoplæg, har Michael S. Fosgerau d. 23/11-2011 været på besøg og afholdt et undervisningsoplæg for en større gruppe datamatikerstuderende på Erhvervsakademi Århus om hvordan man ved brug af forskellige udviklingsmetoder og principper kan blive bedre til at udføre Objekt Orienteret Design (OOD) programmering, i særdeleshed med fokus på mere overskuelig og fejlfri kode. Ligeledes blev det belyst hvordan den teoretiske undervisning de studerende er vant til kan samspille med erfaringerne vi har gjort os “på den anden side af hegnet”.

Oplæget blev vel modtaget, og både undervejs og afslutningsvist krydret med en masse gode og interessante spørgsmål fra de studerende.

Vi siger tak for interessen (og vinen) og glæder os til næste gang vi får chancen for at stille op igen med et nyt interessant pust fra den praktiserende del af fagområderne.