Omdannelse til aktieselskab

Siden stiftelsen af Hinnerup Net i 1998 har vi været igennem en løbende udvikling af organisationen, i forhold til at tilpasse den til omgivelsernes krav og forventninger – og ikke mindst for at understøtte virksomhedens langsigtede strategi. I forlængelse af den process, er virksomheden per maj 2011 blevet omdannet fra et anpartsselskab til et aktieselskab.

Beslutningen er primært truffet ud ud fra direktionens ønske om at signalere til vore kunder og samarbejdspartnere, at investeringen i virksomhedens fortsatte udvikling er seriøs og langsigtet og sekundært som en del af den strategiske professionalisering af direktionens og bestyrelsens arbejde. Ejerkredsen og direktionen fortsætter uændret efter omdannelsen, i forbindelse med hvilken bestyrelsen udvides ved tiltrædelsen af revisor Claus Loldrup Nielsen.

På denne baggrund beder vi venligst kunder og samarbejdspartnere om at registrere ændringen fra Hinnerup Net ApS til Hinnerup Net A/S alle relevante steder.

Vi ser frem til fortsatte såvel som nye projekter og samarbejder i tiden der kommer.